Fritidshustomt, Gräftåvallen
Berg
Trevlig hörntomt i Klevfjällsbyn!
Här hittar ni en stor fritidstomt på 1 994 kvm med en byggrätt på 140 kvm + 40 kvm. Det är enskilt vatten och el finns framdraget till tomtgräns. Anslutningsavgift för el är 26 875 kr. I Gräftåvallen finns natursköna upplevelser och olika aktiviteter att sysselsätta sig med. Man kan vandra fler mil efter markerade leder sommartid och vintertid kan man gå på tur eller varför inte ta ett åk i backen. Det finns välskötta skoterleder och det är bara 3 km till restaurang och affär där det också finns tillgång till bastu/badtunna. Fina fiskevatten finns i närområdet och till Bydalen är det endast 1,7 mil.
Bostäder i Ovikens-Rörön 1:188
Fastigheter i Ovikens-Rörön 1:188
Typ
Fastigheten Berg Ovikens-Rörön 1:188. Fritidshustomt.
Tomt
Tomtarea 1 994 m² (friköpt).
Byggnadssätt
Enskilt vatten och avlopp.
Ekonomi
Pris 150 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 186 000 kr (fastställt avseende år 2009). Typkod 211.

Total driftkostnad 2 050 kr/år, varav:
Samfällighet:
2 050 kr
Summa:
2 050 kr
I samfällighetsavgiften ingår underhåll av väg, vatten, underhåll av sophantering och administrativa avgifter. När tomten är bebyggd uppgår denna summa till ca 3 250 kr. Samfälligheten har en egen hemsida, www.graftan.se.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Berg Häggsåsen GA:1, Berg Ovikens-Rörön GA:1, Berg Ovikens-Rörön GA:2.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1974-07-17).
Vägbeskrivning
Från Östersund kör mot Frösön och sen vidare över Vallsundsbron. Efter bron tar ni höger. Följ den vägen ända tills ni ser Sandsundsbron på höger sida. Kör över Sandsundsbron och följ vägen tills ni kommer till Gräftåvallen. Avståndet Östersund-Gräftåvallen är ca 7 mil. Sväng höger vid skylt Klevfjällsvägen. Vid skylt Hallonvägen svänger ni vänster och därefter vänster igen vid första insticksvägen. Nästan direkt på vänster sida har ni tomten.
Prästgatan 44 A
831 33 Östersund
Tfn 063-10 65 55
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 150 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 1 994 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Storsjömäklarna AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Storsjömäklarna AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Storsjömäklarna AB (556780-2151 med adress Prästgatan 44 A, 831 33 Östersund Tel : 063 - 10 65 55 Fax : 063-10 65 56
Epost : info@storsjomaklarna.se)

Ansvarig mäklare
Marcus Ahlqvist
072-740 65 55
072-740 65 55
Skicka e-post
Marcus Ahlqvist
Counter