Fritidshustomt, Mårdsundsbodarna
Åre
Trivsam tomt i Mårdsundsbodarna på Lingonvägen!
Tomten, om 1 582 kvm, är belägen alldeles i början på Lingonvägen i Mårdsundsbodarna, med bra läge. Mårdsundsbodarna är beläget vid foten av Sällsjöfjället ca 15 km väster om Bydalen i Åre kommun. Området består av 265 tomter och ca 135 stugor.

Här befinner du dig med närhet till rika bär- och svampmarker, ripjakt, fina fiskevatten, skoterleder samt vandringsleder sommartid och turleder vintertid. Med 15 minuters bilresa når du fjällparadiset Bydalen med ett väl utbrett liftsystem bestående av 15 liftar och 50 nedfarter. I Bydalen erbjuds också aktiviteter som skotersafari, fjällridning och afterski.

Som ägare till en stuga i Mårdsundbodarna har man rabatterade säsongskort i Bydalens fjällanläggning.
Bostäder i Arvesund 2:280
Fastigheter i Arvesund 2:280
Typ
Fastigheten Åre Arvesund 2:280. Fritidshustomt.
Tillträde
Enligt överenskommelse
Tomt
Tomtarea 1 582 m² (friköpt).
Byggnadssätt
Enskilt vatten, avlopp saknas.
Övrigt: Vatten är framdraget till tomtgränsen.

Enligt planbestämmelserna får byggnad inte uppföras högre än tre meter och inte innehålla mer än en våning.

Vid köp av tomten ingår man i tre stycken föreningar:
1. Samfällighetsföreningen som ansvarar för vägar, sopstationer, grönområden, vattenförsörjning.

2. Fastighetsägarföreningen som ansvarar för leder, skoterleder och skidspår.

3. Vägföreningen Bydalsvägen som ansvarar för vägens driftunderhåll.
Ekonomi
Pris 100 000 kr Accepterat pris. Taxeringsvärdet är 151 000 kr (fastställt avseende år 2012). Typkod 211.

Total driftkostnad 3 000 kr/år, varav:
Samfällighet:
3 000 kr
Summa:
3 000 kr
Medlemsavgift till samfällighetsföreningarna ca 3 000 kr/år.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Åre Arvesund GA:1, Åre Arvesund GA:2, Åre Arvesund GA:3, Åre Arvesund GA:4, Åre Ån GA:4.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1971-12-02).
Vägbeskrivning
Åk E14 mot Åre och sväng av mot Hallen. Strax före Hallen svänger du höger vid skylt Ågårdarna/Fiskecampen. Följ skyltar mot Mårdsundsbodarna. I början av Lingonvägen ligger tomten. Det är inte Lingonvägen 1 utan det finns en skylt två tomter bort.
Övrigt
Gemensamhetsanläggningar;

Åre Arvesund GA:1 avseende vägar och parkeringsplatser.
Åre Arvesund GA:2 avseende sopstationer.
Åre Arvesund GA:3 avseende grönområde.
Åre Arvesund GA:4 avseende vattenförsörjningsanläggning med vattenverk med tillfartsväg, vattenledningar och serviceledningar.
Åre Ån GA:4 avseende väg.

Lagfartsavgift (stämpelskatt) 1,5% på köpeskilling samt inskrivningsavgift om 825 kr betalas av köparen. Kostnaden för uttagande av nya pantbrev är 2% på pantbrevsbeloppet samt en avgift om 375 kr per pantbrev.

Accepterat Pris
Den här bostaden marknadsförs med "Accepterat pris". Det innebär att priset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även ligger inom ramen för mäklarens värdering. Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Budgivning
Vi tillämpar så kallad öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden.

I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.
Prästgatan 44 A
831 33 Östersund
Tfn 063-10 65 55
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 100 000 kr Accepterat pris
Tomtarea: 1 582 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Ansvarig mäklare
Martin Eriksson
070-257 88 22
070-257 88 22
Skicka e-post
Martin Eriksson
Counter