Butik / Kontor, Väsby - Höganäs
Pottenborgsvägen 4B, Höganäs
Kontorslokaler vid Väsbyrondellen
Kontorslokal fördelad på 4 rum. 3 kontor och ett gemensamt rum i mitten, pentry, toalett och förråd. Laminatgolv och vita väggar. Möjlighet till skyltplats mot rondell.
Bostäder i Butik / Kontor, 4B, 82 m², Pottenborgsvägen 4B
Fastigheter i Butik / Kontor, 4B, 82 m², Pottenborgsvägen 4B
Typ
Butik / Kontor, lokalnr 4B. Byggår 1989.
Tillträde
Kan tillträdas Omg
Byggnad
Steglinge 1:17. Byggnadsår 1989. Belägen i Skåne län och Höganäs kommun.
Storlek
Ca 82 m² kontor. 4 rum (kan göras om till 5 rum). Antal arbetsplatser: 1-6. Enskilda rum. Pentry: 1 st. Toalett: 1 st. Förråd: 1 st. Byggår 1989. Uppvärmning: Vattenburen värme, gas.
Hyra
Hyran är för kontor 4 749 kr/månad.
Utöver hyran tillkommer Drift 230 kr/m² och år.
Moms tillkommer på ovanstående belopp.
Planlösning
Lokal med 3 rum samt pentry,toalett och ett förråd.
Laminatgolv och vita väggar. Lokalen upplevs som öppen pga stora fönster mellan rummen.
Internetanslutning
Internet: ADSL.
Teknisk data
Ventilation: Självdrag, samt Panasonic Air Conditioner.
Fastighetsbeskrivning
Enplansfastighet uppförd på 90-talet, ca 3 km från Höganäs centrum.
Omgivning, kommunikationer, service, allmänt
Kommunikationer: Busshållplats för buss 225 utanför fastigheten på väg 112 / Kullagatan.
Övrigt
Hyran är för kontor 4 592 kr/månad.
Utöver hyran tillkommer: Drift 1572 kr/månad.
Moms tillkommer på ovanstående belopp.

Avtalstid 12 månader.
Storgatan 11
262 37 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Hyra: 695 kr/m²/år
Yta: Ca 82 m²
Byggår: 1989
Tillträde: Kan tillträdas Omg
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Västkustfastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 37 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vastkustfastigheter.se)

Förvaltare
Martin Lamberth
0431-157 71
0431-157 71
Skicka e-post
Martin Lamberth
Counter