Kontor/Butik/Utbildningslokal, Ängelholm - Åkerslund nära E6
Importgatan 1, Ängelholm
Ljus lokal på 64m², lätt att hitta och nära E6. Renoverad 2016
Trevlig ljus lokal med kontor toalett samt pentry. Lokalen har ramp till entrédörr. väntrum samt två kontor. Renoverad 2016.
Bostäder i Kontor/Butik/Utbildningslokal, 02-02, 64 m², Importgatan 1, Ängelholm
Fastigheter i Kontor/Butik/Utbildningslokal, 02-02, 64 m², Importgatan 1, Ängelholm
Typ
Kontor/Butik/Utbildningslokal, lokalnr 02-02.Renoveringsår 2016. Hiss finns ej.
Tillträde
2016-08-01
Byggnad
Importen 5. Renoveringsår 2016. Belägen i Skåne län och Ängelholm kommun.
Storlek
Ca 64 m² butik / kontor / utställning. 3 rum. Antal arbetsplatser: 2-4. Pentry: 1 st. Toalett: 1 st. Dusch: 1 st. Renoveringsår 2016. Uppvärmning: Vattenburen fjärrvärme.
Hyra
Hyran är för butik / kontor / utställning 5 904 kr/månad.
Ej specificerad: Drift 336 kr/m² och år.
Planlösning
Trevlig ljus genomgående lokal med ramp till ytterdörr. Trägolv i samtliga utrymmen samt vita väggar. pentry, toalett .Nyrenoverad 2016.
Teknisk data
Ventilation: Ja, mekanisk ventilation.
Bilplats
2 parkeringsplatser, ingår i månadsavgiften/hyran.
Omgivning, kommunikationer, service, allmänt
Omgivning: I området ligger Engelholm Rehab Center, Ahlsell, Beijer Bygg, Cheapy, Simmarnas hus.

Kommunikationer: Busshållplats vid klippanvägen.
Storgatan 11
262 37 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Hyra: 1 107 kr/m²/år
Yta: Ca 64 m²
Tillträde: 2016-08-01
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Västkustfastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 37 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vastkustfastigheter.se)

Förvaltare
Martin Lamberth
0431-157 71
Skicka e-post
Martin Lamberth
Counter