Hästgård, Frösön-Berge
Bergsgatan 128, Frösön
Hästgård med perfekta förutsättningar & placering
Välkommen till Frösö hästgård som är en unik etablerad privat ridanläggning av hög kvalité med strategiskt läge på Frösön med flygplats och allmän service inom bekvämt avstånd. Anläggningen erbjuder idag kurser inom hoppning, dressyr, löshoppning, tömkörning mm samt kommunikation & ledarskap med nationellt och internationellt erkända instruktörer. Här finns ridhus, café, paddock, flera stall och hagar. Stora möjligheter till verksamhetsutveckling finns om det är en målsättning.

Hästanläggning på Frösön, Storsjöns pärla som är starkt etablerad och håller en hög kvalité genom hela verksamheten. Anläggningen består av tre stallar med 18 boxar på 9-12 kvm. Stallarna har sadelkammare, spolspilta, infravärme, kök, torkrum, tvättstuga, toalett, hö/foder & spån förråd. Ridhus på 20x60 meter av hög kvalité med natursand. I ridhusbygganden finns 6 boxar, café, duschrum, teorirum och kontor. I anslutning till byggnaden finns uteservering på 60 kvm. Padock/ utebana på 20x60 meter med läktare, högtalarsystem och belysning. Uteboxar på ca 55 kvm.

Hästgården är strategiskt placerad med mycket goda kommunikationer med endast 10 minuter till Åre/ Östersunds flygplats och Östersunds centrum med all servíce och central station. Bra bussförbindelser från centrum till anläggningen.

Anläggningen har idag intäkter på över 2 mkr trots att det bl.a inte bedrivs någon kursverksamhet under sommarmånaderna då det är mycket stor eftefrågan. Verksamheten ger ett betydande överskott och har en god likviditet. Potentialen är mycket stor med en ytterligare investeringar i verksamheten och inom olika affärsområden.

Fastigheten är taxerad med typkod 824 vilket är en specialenhet, sport. och idrottsanläggning. Fastigheten har därför inget åsatt taxeringsvärde.

Vänligen kontakta mäklaren för mer information och visning.
Bostäder i Frösö-Berge 21:216, Bergsgatan 128, Frösön
Fastigheter i Frösö-Berge 21:216, Bergsgatan 128, Frösön
Typ
Fastigheten Östersund Frösö-Berge 21:216. Hästgård.
Arealer
Fastigheten har en total area på 16 506 m2.
Bostadsbyggnad
Bostadshus finns till försäljning som ligger i anslutning till hästgården med adress Bergsgatan 117 som har en boarea på 131 + 41 m2, byggår 1989, tomtarea 2 722 m², accepterat pris 3 700 000 kr.
Paddock/ utebana
Paddock/ utebana på 20x60 meter med läktare, högtalarsystem, belysning och "domarkur". 2016 inlagt 70 ton bergskross.
Ridhusbyggnad
Ridhusbyggnad med en BYA på ca 1 520 m2. LOA på ca 1 606 m2. På plan 1 finns 6 st boxar, mittgång, sadelkammare samt torkrum med en LOA på ca 125 m2. På plan 2 finns café, duschrum, teorirum, samt kontor med en LOA på ca 120 m2.Total LOA för ridhusbyggnad är ca 1 850 m2. Planen i ridhuset är 20x60 meter med läktare, högtalarsystem, hindermaterial och "domarkur". 2016 inlagt 70 ton natursand.
Stallbyggnad
Friligganmde stallbyggnad med en BYA på ca 260 m2. 8 st boxar samt mittgång med en LOA ca 140 m2, foderutrymme med en LOA ca 35 m2 och övriga utrymmen med en LOA på ca 70 m2 som består av entréhall, gångutrymme, spospilta, torkrum, tvättstuga/ duschrum, toalett, pentry med sadelkammare. Total LOA på stallbyggnaden är ca 245 m2.
Utvecklingsmöjligheter
Anläggningen har stora utvecklingsmöjligheter med bl a fler boxar där bygglov finns för 3 st uteboxar. Cafeterian med uteservering med längre öppettider och större utbud. Kursverksamhet/ ridskola, läger, rehab, stallhotell. Hundkurser/ föreläsningar. Arbetsförmedlingen med utökade samarbetsformer ang bl.a nyanlända, rehabträning, sysselsättningsplats. Under vår & sommarmånaderna (3-4 mån) har bl. a kurs/ lektionsverksamheten och cafeterian/ uteserveringen varit stängda p g a att ägaren driver annan verksamhet/ företag under dessa månader. Här finns stor potential eftersom efterfrågan är stor under denna period.
Ekonomi
Pris 10 000 000 kr Accepterat pris. Driftkostnad: Intäkterna uppgår per månad enligt följande: Uthyrning av 18 boxplatser á 4 700 kr ger 84 600, kurser/ lektioner 102 000 kr, cafeteria 12 000 kr, anläggningskort 5 500 kr. Totalta intäkter 204 100 kr per månad. Kostnader per månad som avser 18 hästar: foder/ hö + kraftfoder 28 500 kr, spån 4 560 kr, el (årsförbrukning 47 000 kwh) 4 621 kr, vatten/ avlopp (årsförbrukning 9 310 jr/ år) 776 kr, tömning av gödsel 1 250 kr, arvode kurser 45 000 kr, affärsförsäkring 1 424 kr, inköp till cafeterian 3 000 kr, drivmedel fyrhjuling 500 kr. Totalt: 89 631 kr/ månad. Alla summor är cirka och uträknade per månad inkl. moms. Intäkter och kostnader kan variera under året och beroende på avtal och användning.
Taxeringsvärde
Typkod 824.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Jordkabel; Ledningsrätt Vatten-Och Avloppsledningar.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt Jordkabel Mm, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Jordkabel.

Gemensamhetsanläggning: Östersund Lejonet GA:2.

Planbestämmelser: Detaljplan (2007-03-22).
Övrigt
Lagfartsavgift (stämpelskatt) 1,5% på köpeskilling samt inskrivningsavgift om 825 kr betalas av köparen. Kostnaden för uttagande av nya pantbrev är 2% på pantbrevsbeloppet samt en avgift om 375 kr per pantbrev.

Accepterat Pris
Det här objektet marknadsförs med "Accepterat pris". Det innebär att priset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även ligger inom ramen för mäklarens värdering. Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om objektet ska säljas, till vem och till vilket pris.

Budgivning
Vi tillämpar så kallad öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper objektet. I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

Sidotjänster
Storsjömäklarna AB erhåller en administrationsersättning om kr exkl moms för förmedling av Hemnets (Hemnet Service HNS AB) annonserbjudande.

Undersökningsplikt
Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet har du en omfattande undersökningsplikt. Det innebär att du inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, så kallade faktiska fel. Det är därför viktigt att du gör en undersökning av bostadsrätten eller fastigheten. Säljaren kan endast, om inte annat har avtalats, bli ersättningsskyldig för dolda fel, det vill säga sådana fel och brister som man inte kan kräva att du som köpare borde ha upptäckt vid din undersökning av bostadsrätten eller fastigheten och inte heller borde ha kunnat räkna med. Läs mer om köparens undersökningsplikt i frågelistan som du finner på internet eller som du kan få av ansvarig fastighetsmäklare.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Prästgatan 44 A
831 33 Östersund
Tfn 063-10 65 55
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 10 000 000 kr Accepterat pris
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Storsjömäklarna AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Storsjömäklarna AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Storsjömäklarna AB (556780-2151 med adress Prästgatan 44 A, 831 33 Östersund Tel : 063 - 10 65 55 Fax : 063-10 65 56
Epost : info@storsjomaklarna.se)

Ansvarig mäklare
Björn Löfgren
073-843 25 55
073-843 25 55
Skicka e-post
Björn Löfgren
Counter