Fritidshus, Annersia
Digernäs 207, Frösön
Sjönära fritidshus med möjlighet till båtplats i vackra Digernäs!
Välkomna till ert blivande strandnära paradis. Utsikten över sjön och fjällen är bedårande och här finner ni ett enklare fritidshus med stor potential, gränsande till öppet jordbrukslandskap i Digernäs. Här förgyller liljekonvaljer tillvaron om våren och hallon på hösten. Möjlighet till båtplats finns vid Storsjöns strand. Med kort pendlingsavstånd in till stan finns verkligen potential att förädla detta till det perfekta fritidsboendet alternativt permanentboende, i området finns flera permanentboende grannar.

Välkomna på visning!
Bostäder i Digernäs 2:11, Digernäs 207, Frösön
Fastigheter i Digernäs 2:11, Digernäs 207, Frösön
Typ
Fastigheten Östersund Digernäs 2:11. Fritidshus - 1-planshus. Byggår 1958.
Tomt
Tomtarea 1 600 m² (friköpt). På tomten växer liljekonvalj på våren och här finns även trädgårdshallon, rabarber, krusbär, syrenbuskar och humle.
Byggnad
1-planshus. Byggår 1958.
Renoveringar: Taxerad utan boarea som småhusenhet med byggnadsvärde under 50.000kr.
Byggnadssätt
Grund: Torpargrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Plåt.

Kommunalt/enskilt sommarvatten, avlopp saknas.
Övrigt: Sommarvatten finns indraget via fastigheten ovanför. Vid ägarbyte tillåter ej ägaren av den fastigheten att de nya ägarna till Digernäs 2:11 nyttjar det vatten som är indraget den vägen.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Direktverkande el samt vedkamin.
Huvudsäkring: 16 A.
Planlösning
Rumsbeskrivning: Huvudbyggnaden består av storstuga med sovalkov samt kök.

Köket är utrustat med spis med gjutjärnshäll samt kombinerad kyl/frys.

I storstugan finns vedkamin för uppvärmning.

Stugan har endast använts sommartid och är ej isolerad för vinterbruk.
Övriga byggnader
På fastigheten finns även gäststuga/förråd med kamin och altan (Byggår 1968), timrad gäststuga på ca 10kvm samt växthus och utedass.
Ekonomi
Pris 650 000 kr Accepterat pris. Taxeringsvärdet är 196 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 213., värdeår 1958.

Total driftkostnad 5 685 kr/år, varav:
Försäkring:
1 500 kr
Renhållning:
285 kr
Hushållsström:
3 850 kr
Övrigt:
50 kr
Summa:
5 685 kr
Fritidshuset har knappt använts senaste åren. 2017 var elförbrukning på 116kw/h. Kostnaden för försäkring är uppskattad. Kostnaden för renhållning är den fasta kostnaden för fritidshus med sommaranvändning, tillkommer hämtningsavgift vid tömning med 66kr/tillfälle. Kostnaden för hushållström är den fasta kostnaden för ett abbonnemang med säkringsstorlek 16A.
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut Strand
Rättigheter-last: Avtalsservitut Vattentäkt Mm.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Vattentäkt Mm
Nyttjanderätt Tele.
Övrigt
Fastigheten säljs med inventarier.

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul. Detta innebär att köparen uppmanas att undersöka fastigheten och dess skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Lagfartsavgift (stämpelskatt) 1,5% på köpeskilling samt inskrivningsavgift om 825 kr betalas av köparen. Kostnaden för uttagande av nya pantbrev är 2% på pantbrevsbeloppet samt en avgift om 375 kr per pantbrev.

Accepterat Pris
Den här bostaden marknadsförs med "Accepterat pris". Det innebär att priset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även ligger inom ramen för mäklarens värdering. Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Budgivning
Vi tillämpar så kallad öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

Boendekostnadskalkyl
Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna så erbjuder sig ansvarig fastighetsmäklare att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Sidotjänster
Storsjömäklarna AB erhåller en administrationsersättning om 360 kr exkl moms för förmedling av Hemnets (Hemnet Service HNS AB) annonserbjudande.

Annonsering av slutpris på internet
Storsjömäklarna publicerar information om slutpriset på Hemnet och vår hemsida.

Undersökningsplikt
Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet har du en omfattande undersökningsplikt. Det innebär att du inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, så kallade faktiska fel. Det är därför viktigt att du gör en undersökning av bostadsrätten eller fastigheten. Säljaren kan endast, om inte annat har avtalats, bli ersättningsskyldig för dolda fel, det vill säga sådana fel och brister som man inte kan kräva att du som köpare borde ha upptäckt vid din undersökning av bostadsrätten eller fastigheten och inte heller borde ha kunnat räkna med. Läs mer om köparens undersökningsplikt i frågelistan som du finner på internet eller som du kan få av ansvarig fastighetsmäklare.
Prästgatan 44 A
831 33 Östersund
Tfn 063-10 65 55
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Högsta bud: 650 000 kr
Pris: 650 000 kr Accepterat pris
Byggnadstyp: 1-planshus
Byggår: 1958
Tomtarea: 1 600 m²
Driftkostnad: 5 685 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Storsjömäklarna AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Storsjömäklarna AB lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Storsjömäklarna AB (556780-2151 med adress Prästgatan 44 A, 831 33 Östersund Tel : 063 - 10 65 55 Fax : 063-10 65 56
Epost : info@storsjomaklarna.se

Ansvarig mäklare
Fredrik Berglund
072-715 65 56
072-715 65 56
Skicka e-post
Fredrik Berglund
Counter