Ängelholm - Strövelstorp
Södra Strövelstorpsvägen 36, Hasslarp
Strövelstorp.Villa 170 kvm med fabriksbyggnader 835 kvm. OBS! 2845000:-
Gedigen arkitektritad villa om 170 kvm i 1 plan B-63. Samt 3 st fabriksbyggnader
byggda 60-70-80 tal ca 835 kvm. Tomt 5 605 kvm. Se Objektvision.se.
Bostäder i Vemmentorp 7:23 (kopia), Södra Strövelstorpsvägen 36, Hasslarp
Fastigheter i Vemmentorp 7:23 (kopia), Södra Strövelstorpsvägen 36, Hasslarp
Typ
Fastigheten Ängelholm Vemmentorp 7:23 (kopia) - 1 plan. Byggår 1963.
Storlek
Boarea ca 170 m², biarea ca 835 m². 3 st fabriksbyggnader
byggda 60-70-80 tal om ca 835 kvm. Tomt om 5 605 kvm..
Tillträde
Omgående och helt disponibelt för köparen
Byggnad
1 plan. Byggår 1963.
Renoveringar: Gedigen arkitektritad villa om 170 kvm i 1 plan B-63.
Ekonomi
Pris 2 845 000 kr Priside eller anbud. Taxeringsvärdet är 1 974 000 kr (fastställt avseende år 2013). Typkod 423., värdeår 1963.

Total driftkostnad 54 900 kr/år, varav:
Uppvärmning:
24 000 kr
Försäkring:
12 000 kr
Vatten/avlopp:
2 500 kr
Renhållning:
4 400 kr
Summa:
54 900 kr
Driftskostnaden helt beroende av vilken verksamhet som bedrives i produktionslokalerna. Ovan angiven drift speglar fastigheten uppvärmd utan produktion.
Energideklaration
Status: Energideklaration ej utförd.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Ledning Mm.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Ledning Mm, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning.
Vägbeskrivning
Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken.
Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, låg skatt, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! Läs mer om underbara Ängelholm samt på www.engelholm.se
Ängelholm – en idealisk kommun för företagare
Ängelholm har ett väl differentierat näringsliv med tyngdpunkten på små- och medelstora företag. Starka branscher är bland annat handel samt utbildnings- och forskningsintensiva företag. Invånarantalet ökar ständigt och är nu uppe i ca 40 000. Den stora inflyttningen gör att det ständigt kommer in nya människor med friska idéer vilket bidrar till den chosefria stämningen, Ängelholm är småstaden med storstadsmentaliteten!

Näringslivsklimat på topp
Ängelholms Näringsliv AB som ägs gemensamt av företagen själva och Ängelholms kommun, verkar för tillkomsten av nya företag och stimulerar redan befintliga. Bolaget driver olika utvecklingsprojekt och arrangerar en mängd företagsaktiviteter och evenemang. Här finns plattformen för erfarenhetsutbyte såväl mellan företag som mellan företag och kommun. Genom att skapa, utveckla och arbeta i nätverk bidrar man till att forma ett gott näringslivsklimat. Detta är en av förklaringarna till att Ängelholm flera år i rad har placerat sig i absoluta toppskiktet i Svenskt Näringslivs återkommande ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Sveriges bästa kommunikationer
Ängelholm har Sveriges bästa vägnät, flyg- och tågförbindelser. Detta enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat. Med Ängelholm som bas öppnar sig affärsmöjligheter långt utanför kommunens gränser. Kunder, leverantörer och kompetent personal är aldrig långt borta. Detta i kombination med ett boende i toppklass bidrar till en livskvalitet som är svårslagen både när gäller arbete och fritid. Det är enkelt att leva gott i Ängelholm!
Övrigt
ÄRADE SPEKULANT
Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där.

Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten
före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakunnig förtroendeman eller själv.

Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat
till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.

SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET
Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten/bolaget,
tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella.

Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet
i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten.

Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc.vill mäklaren gärna erhålla ett
indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning
samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel
ej skett.

Beträffande simulerad driftskostnad i denna objektsbeskrivning:
I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel,besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av
Oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.

Beträffande simulerad hyreskalkyl i objektsbeskrivningen:
Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt
har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten.
Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande
kostnader för bla Värme, Voa, El, Sopor,Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt.
OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.

Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information
samt dels från mäklarföretaget.Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren
av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller
i annan information om fastigheten som säljaren lämnat.
Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella
Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.

Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller
alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.

Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.

Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.
Storgatan 11
262 32 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 845 000 kr Priside eller anbud
Boarea: 170 m²
Byggnadstyp: 1 plan
Byggår: 1963
Tomtarea: 5 605 m²
Driftkostnad: 54 900 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Västkustfastigheter lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 32 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vfab.net

Fastighetsmäklare kommersiellt
Arne Gustafsson
0431-157 22
0705215760
Skicka e-post
Arne Gustafsson
Fastighetsmäklare kommersiellt
Henrik Gustafsson
0431-157 26
0431-157 26
Skicka e-post
Henrik Gustafsson
Counter