Tomt, Harplinge
Getingevägen 12, Harplinge
Lättbyggd tomt mot grönområde nära centrum.
Lättbyggd tomt gränsande mot stort grönområde i söder. Tomten har stor byggrätt och det går även att bygga i två plan. OBS: Valfri byggnation!
Bostäder i Harplinge 5:83, Getingevägen 12, Harplinge
Fastigheter i Harplinge 5:83, Getingevägen 12, Harplinge
Typ
Fastigheten Halmstad Harplinge 5:83. Tomt.
Tomt
Tomtarea 1 219 m² (friköpt). Tomten gränsar söderut mot grönområde.
Byggnadssätt
Undergrund: Grus och morän.

Anslutning till Kommunalt vatten finns i Skintabyvägen, anslutning till kommunalt avlopp finns i skintabyvägen.
Byggrätt
Högst en femtedel får bebyggas och i två plan.
Se planbestämmelser under knappen "Dokument".
Ekonomi
Pris 780 000 kr Utgångspris. Taxeringsvärdet är 400 000 kr (uppskattat avseende år 0). Typkod 210. OBS! Preliminär typkod, kan komma att ändras.
Fastigheten är nyligen avstyckad och har ännu inte fått något taxeringsvärde.
Ett uppskattat taxeringsvärde kan vara ca 400 000 kr +/- 25 000 kr.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Vatten och Avlopp; Officialservitut Väg.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Förmån Avtalsservitut Avloppsledning Mm, Nyttjanderätt Tele, Nyttjanderätt Tele.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1959-04-30).
Övrigt
Infarten till tomten är från Getingevägen med ett servitut. Kommunalt VA matas från Skintabyvägen.

Tomten är slät och behöver ingen uppfyllnad.

Anslutningskostnad för Kommunalt VA är beräknat till 114 499 kr. Beräkning av Halmstad Kommun finns under knappen "Dokument"

Anslutningskostnad för el är beräknat till 27 625 kr Inkl. moms.
Köpmansgatan 25
302 42 HALMSTAD
Tfn 035101740
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 780 000 kr Utgångspris
Tomtarea: 1 219 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Renghammar Mäklarkonsult AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Renghammar Mäklarkonsult AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Renghammar Mäklarkonsult AB (556495-9236 med adress Köpmansgatan 25, 302 42 HALMSTAD Tel : 035 101740 Fax : 035 210085
Epost : info@renghammar.se)

Ansvarig mäklare
Christer Renghammar
035101740
0705653060
Skicka e-post
Christer Renghammar
Mäklare
Charlotte Renghammar
035101740
0703563089
Skicka e-post
Charlotte Renghammar
Counter