Hasslarp
Hyllingevägen 126, Hasslarp
Gård med industribyggnader 1680 kvm,15 km från Helsingborg. OBS! 6,975,000:-
Gård med fritt läge och bostadshus om 250 kvm jämte Ekonomibyggnad med häststall samt nyare industribyggnad 2010 och äldre från 1988 anpassade för tunga fordon med verkstad. Bra exponeringsläge mot E6:an. Verkligt tillfälle för Åkeri, Buss, Entreprenadmaskiner, Bygg, Sälj mm.
Bostäder i Bosarp 1:15, Hyllingevägen 126, Hasslarp
Fastigheter i Bosarp 1:15, Hyllingevägen 126, Hasslarp
Typ
Fastigheten Ängelholm Bosarp 1:15. Byggår 1907 Stall o loge - 2010.
Storlek
Bruksarea ca 1 680 m², fördelat på bostäder 250 m², kontor 145 m², industri/verkstad 600 m², varmlager 200 m², kallager 330 m² och stall 155 m². Tomtarea 157 612 m².
Byggnader
Bostadshus
Byggnadstyp: 1 - 1 ½ plan med delvis källare. Byggnadsår 1912.
Beskrivning: Bottenvåning:
Tillbyggnad 80 tal:Allrum/kontor med utgång till trädgård. Duschrum med vc o tvst , klinkergolv o kakelväggar,Stor tvättstuga med vask, syrum, hall med groventré.
Övrigt:Stort kök med jakaranda inredning från-75 och matplats. 2 stora vackra allrum med högt i tak med stavparkett och en kakelugn med insatsrör. Huvudentre med vc o tvst.
Ovanvåning:
Möblerbar hall. Sovrum med Ekparkettgolv. badrum renoverat 80 tal, klinkergolv o kakelväggar, handdukstork.Möblerbar hall, ekparkettgolv. Stort sovrum, ekparkettgolv och balkong.
Renoveringsår 60-70 tal Tillbyggnad 80 talet.

Byggnadssätt
Egen borra. Bra vatten men finns natriumklorid i., egen 3 kammarbrunn med godkänd markinfiltration.
Internet: Lämnat intresseanmälan för fiberanslutning.
Uppvärmningssystem: Jordvärme 2010 Thermia i kombination med oljepanna och airtemprar.
Ekonomibyggnader
Byggnadsår 1907 Stall o loge.
Beskrivning: Stall med 5 hästboxar och hög takhöjd med vatten om ca 155 kvm.Tegelfasad på huvuddelen.

Loge med 1/2 betonggolv och resten hårdgjort om ca 330 kvm. Plåtfasad huvuddelen.
Renoveringsår Succesivt.
Äldre verkstadsbyggnad
Byggnadsår 1988.
Beskrivning: Verkstadsbyggnad för tunga fordon med smörjgrop, verkstad, lagerrum, personalrum och 2 duschar . Ovanvåning mindre med kontor o matsal med kök.
Vc med tvästtställ . Avlopp till sluten tank.Totalyta ca 600 kvm.

Byggnadssätt
Egen borra. Bra vatten men finns natriumklorid i., sluten tank för avloppet..
Uppvärmningssystem: Egen airtemper.
Nyare kontor-verkstadsbyggnad
Byggnadsår 2010.
Beskrivning: Lindab hall. Stor isolerad lagerhall om 200 kvm med port om 4,0 bredd och 4,50 höjd jämte 2 plans inredd del med entre, vc m tvst, klinkergolv,Duschrum med personalutrymme. Stort kök med lunchrum.Ovandel med 3 kontor.
Totalt ca 200 kvm golvyta i 2 plan varav viss del inte kan räknas som lokalarea, vi har räknat med ca 145 totalt i bägge planen..

Byggnadssätt
Grund: Betongplatta. Stomme: Stål i huvudsak. Fasad: Plåt. Fönster: Isolerglasfönster.

Egen borra. Bra vatten men finns natriumklorid i., enskilt avlopp med godkänd 3 kammarbrunn och infiltrationsbädd.
Uppvärmningssystem: Jordvärme 2010 Thermia.
Ekonomi
6 975 000 kr Priside.
Summa hyresintäkter är 578 250 kr/år. Taxeringsvärdet är 5 636 000 kr (fastställt avseende år 2017).Typkod 300. Driftkostnad är ca 55 900 kr/år. Värmen innefattar både bostad och kontor.(Bostad underhållsvärme).
Omgivning, kommunikationer, service, allmänt
Omgivning: Fritt härligt läge ca 15 km från Helsingborg och med utmärkt exponeringsläge mot E6:an.

Kommunikationer: Tät busskommunikation från Hasslarp både till Ängelholm och Helsingborg.

Allmänt: Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken.
Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, låg skatt, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! Läs mer om underbara Ängelholm samt på www.engelholm.se
Ängelholm – en idealisk kommun för företagare
Ängelholm har ett väl differentierat näringsliv med tyngdpunkten på små- och medelstora företag. Starka branscher är bland annat handel samt utbildnings- och forskningsintensiva företag. Invånarantalet ökar ständigt och är nu uppe i ca 40 000. Den stora inflyttningen gör att det ständigt kommer in nya människor med friska idéer vilket bidrar till den chosefria stämningen, Ängelholm är småstaden med storstadsmentaliteten!

Näringslivsklimat på topp
Ängelholms Näringsliv AB som ägs gemensamt av företagen själva och Ängelholms kommun, verkar för tillkomsten av nya företag och stimulerar redan befintliga. Bolaget driver olika utvecklingsprojekt och arrangerar en mängd företagsaktiviteter och evenemang. Här finns plattformen för erfarenhetsutbyte såväl mellan företag som mellan företag och kommun. Genom att skapa, utveckla och arbeta i nätverk bidrar man till att forma ett gott näringslivsklimat. Detta är en av förklaringarna till att Ängelholm flera år i rad har placerat sig i absoluta toppskiktet i Svenskt Näringslivs återkommande ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Sveriges bästa kommunikationer
Ängelholm har Sveriges bästa vägnät, flyg- och tågförbindelser. Detta enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat. Med Ängelholm som bas öppnar sig affärsmöjligheter långt utanför kommunens gränser. Kunder, leverantörer och kompetent personal är aldrig långt borta. Detta i kombination med ett boende i toppklass bidrar till en livskvalitet som är svårslagen både när gäller arbete och fritid. Det är enkelt att leva gott i Ängelholm!
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Starkströmsledning Mm; Avtalsservitut Vattenledning Mm; Ledningsrätt Kraftledning; Officialservitut Kraftledning.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Vattenledning Mm, Avtalsservitut Starkströmsledning Mm.

Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 3/64.
Övrigt
ÄRADE SPEKULANT
Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där.

Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten
före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakunnig förtroendeman eller själv.

Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat
till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.

SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET
Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten/bolaget,
tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella.

Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet
i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten.

Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc.vill mäklaren gärna erhålla ett
indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning
samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel
ej skett.

Beträffande simulerad driftskostnad i denna objektsbeskrivning:
I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel,besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av
Oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.

Beträffande simulerad hyreskalkyl i objektsbeskrivningen:
Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt
har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten.
Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande
kostnader för bla Värme, Voa, El, Sopor,Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt.
OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.

Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information
samt dels från mäklarföretaget.Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren
av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller
i annan information om fastigheten som säljaren lämnat.
Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella
Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.

Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller
alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.

Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.

Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.

Känn Er alltid välkomna för en affär med Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson.som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag.
Storgatan 11
262 32 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 6 975 000 kr Priside
Bruksarea: Ca 1 680 m²
Tomtarea: 157 612 m²
Taxeringsvärde: 5 636 000 kr
Driftkostnad: 55 900 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Fastighetsmäklare kommersiellt
Arne Gustafsson
0431-157 22
0705215760
Skicka e-post
Arne Gustafsson
Fastighetsmäklare kommersiellt
Henrik Gustafsson
0431-157 26
0431-157 26
Skicka e-post
Henrik Gustafsson
Counter