Friliggande villa, Eringsboda
Brunnsvägen 24, Eringsboda