Fritidshus med skogsmark, Skörebo
Skörebo Högaholm 104, Gullabo