Friliggande villa, Horndal
Stora vägen 53, HORNDAL