Tomt, Bredäng Torhamn
Västra Bredäng 47, Karlskrona