Friliggande villa, Värmdövik
Järvklostigen 18, Värmdö