Tomt, SKUMMESLÖVSSTRAND
MATROSVÄGEN 4 B, Skummeslövsstrand