Kontorslokal, Väsby - Höganäs
Pottenborgsvägen 4a, Höganäs