Bostadsrättslägenhet, RÅBY
Kungsfågelgatan 49, Västerås