Friliggande villa, Väversunda, Omberg
Väversunda 146, Ödeshög