Fritidshus, Mälarhusen
Sven Sandemarks Väg 6, Borrby