Friliggande villa, Norra Ingaröstrand
Ejderdunsvägen 20, Ingarö