Bostadsrättslägenhet, Centralt
Surbrunnsvägen 11, Karlshamn