Friliggande villa, Skäret
Norra Kustvägen 748, Skäret