Friliggande villa, ÖSTANBRO - IRSTA
Östanbro 19, Västerås