Bostadsrättslägenhet, Olympia
Björnmarcksgatan 2, Helsingborg