Friliggande villa, Stavsnäs Hölö
Österviksvägen 26a, Stavsnäs