Bostads- och lokalfastighet, Bårslöv
Bårslövsvägen 152, Helsingborg