Friliggande villa, Ingarö Johannesdal
Johannesdalsvägen 31, Ingarö