Friliggande villa, Värmdövik
Dovhjortsstigen 7, Värmdö