Bostadsrättslägenhet, Gustavsbergs Hamn
Gustavsbergs Allé 22, Gustavsberg