Bostadsrättslägenhet, Gullbergslyckan
Hunnemaravägen 20, Karlshamn