Friliggande villa, Södra Kopparmora
Jollevägen 4, Värmdö