Bostadsrättslägenhet, CENTRUM
Stora Gatan 49, Västerås