Bostadsrättslägenhet, Stenhagen
Stenhagsvägen 44, Karlshamn