Friliggande villa, Ösbydalen
Talgoxevägen 18, Gustavsberg