Friliggande villa, Stavsnäs
Österviksvägen 6, Stavsnäs