Fritidshus, Rättvik Dalbyn
Dalbyn Moldåvägen 14, Furudal