Bostadsrättslägenhet, Centralt
Södra Fogdelyckegatan 26C, Karlshamn