Friliggande villa, Gustavsberg - Tallåsen
Åsvägen 13, Gustavsberg