Bostadsrättslägenhet, Karlshamn centralt
Bergsgatan 21A, Karlshamn