Bostadsrättslägenhet, Centralt
Södra Fogdelyckegatan 26B, Karlshamn