Friliggande villa, Långvik
Lagerbäcksvägen 28, Ingarö