Bostadsrättslägenhet, Resecentrum
Erik Dahlbergsvägen 46B, Karlshamn