Friliggande villa, Herrviksnäs
Gäddkroken 11, Värmdö