Tomt, Bjärehalvön
Häljarpsvägen 65 Mark ca 2,9 ha **, Båstad