Friliggande villa, Väversunda, Omberg
Väversunda 142, Ödeshög