Villatomt, Ingarö - Rosenberg
Rosenbergsvägen 14 (tomt 1, avstyckning från 13B), INGARÖ