Villatomt, Ingarö - Rosenberg
Rosenbergsvägen 16 (tomt 2, avstyckning från 13B), INGARÖ