Bostadsfastighet, Laholms Kn. Inl
Åkarev.12-14 Vallberga m.fl, Vallberga och Våxtorp