Tomt, Otterbäcken
Otterbäcken Hasslehill 1, Otterbäcken
Möjligheternas tomt 2,2 ha vid Vänern med jakt och fiskerätt. Det finns en garagebyggnad på tomten.
Med sina 2,2 ha vid Vänern är det bara fantasin som kan sätta begränsningen. Tomten ligger avskild med med gång- och cykelavstånd till charmiga Otterbäcken med bryggresturang, camping, båthamn med mera.
Närhet till den vackra skärgården i Vänern där även fiskerätt ingår.
Tomtens storlek och läge ger möjlighet att bygga ett eget drömställe. Del är tomten består idag av blandskog.
Tomten har framdragen el, vatten och sepitank.
Ring för att boka visning eller mer information.
Bostäder i Otterbäcken 9:19, Otterbäcken Hasslehill 1, Otterbäcken
Fastigheter i Otterbäcken 9:19, Otterbäcken Hasslehill 1, Otterbäcken
Typ
Fastigheten Gullspång Otterbäcken 9:19. Tomt.
Tomt
Tomtarea 22 280 m² (friköpt). Tomten: naturtomt med fruktträd.
Bilplats
Garage/förråd.
Ekonomi
Pris 290 000 kr. Taxeringsvärdet är 227 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 122 000 kr. Typkod 220., värdeår 1939.
Vatten och avlopp
Kommunalt sommarvatten, sluten septitank.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Gullspång Torkelsviken GA:1, Samfällighet: Gullspång Karsmossen S:1, Samfällighet: Gullspång Otterbäcken FS:5, Samfällighet: Gullspång Torsvid FS:5, Samfällighet: Skövde Häradsallmänningen Östra Stöpen S:2, Samfällighet: Tibro Häradsallmänningen Östra Stöpen S:1
Skattetal: Mantal 1/200.
Vägbeskrivning
Otterbäcken vid Vänern.
Övrigt
Jakt och fiskerätt. El finns på fastigheten, Kommunalt sommarvatten, slutet avlopp. Välskött genomgången skog mestadels löv.
Mariestadsvägen 1 A
548 32 Hova
Tfn 0506-120 17
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 290 000 kr
Tomtarea: 22 280 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svenska Fastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svenska Fastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svenska Fastigheter (556553-8963 med adress Mariestadsvägen 1 A, 548 32 Hova Tel : 0506-12017 Fax : 0506-12531
Epost : info@svenskafastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Conny Jonsson
0506-120 17
070-799 09 38
Skicka e-post
Counter