Tomt, G Köpinge
Säterivägen 130, Gärds Köpinge
Vill du bo fritt på landet är denna blivande tomt på cirka 3.900 kvm något för dig. Den är belägen ca 1 km från Gärds Köpinge med affär, skolor och kommunikationer. För fiske i Köpingeån krävs fiskekort.

Avstyckningen, som betalas av säljaren, kräver lantmätarens godkännande och avstyckningslotten säljes fri från penninginteckningar. 2-3 hus får plats på tomten. Bebyggelse nära vägen är ej tillåten. Vatten och avlopp finns ej. Taxeringsvärde är ej åsatt eftersom fastigheten inte är bildad.
Bostäder i Ugerups Säteri 1:111 (del av), Säterivägen 130, Gärds Köpinge
Fastigheter i Ugerups Säteri 1:111 (del av), Säterivägen 130, Gärds Köpinge
Typ
Fastigheten Kristianstad Ugerups Säteri 1:111 (del av). Tomt.
Ekonomi
Pris 295 000 kr. Taxeringsvärdet är 1 000 000 kr (fastställt avseende år 2012) varav byggnadsvärde 811 000 kr. Typkod 220.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut väg.

Rättigheter-last: Avtalsservitut brunn.

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Samfällighetsutredning ej verkställd.
Fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig.
Vägbeskrivning
Från Gärds Köpinge mot Ugerup på Säterivägen. Efter ca 1,3 km, se vit tegelvilla på höger sida. Tomten ligger efter huset.
Övrigt
Servitut kan komma att bildas, ändras eller tas bort efter en lantmäteriförrättning.

Köparen betalar del av statlig fastighetsskatt på tillträdesdagen.
Tillträde enligt överenskommelse.
Gamla Långebrogatan 34 B
291 59 KRISTIANSTAD
Tfn 044-10 25 10
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 295 000 kr
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Ansvarig mäklare
Rune Johansson
044-10 25 10
0705-45 10 21
Skicka e-post
Counter